Change management

Change management: procesbegeleiding voor directie, managementteams en werkgroepen.

Met als resultaten: 

1: een eigen en echte visie op de toekomstige manier van werken 

2: de heldere definitie van doelen, uitgangspunten, ambities  

projectmanagement

Projectmanagement:

Aansturing ontwerp, planning, budgeting, stakeholdermanagement, communicatie, deelprojecten IT, HR en facilitair, inkoop, contracting, verhuizing, realisatie. 

Workplace strategy

Workplace strategy (huisvestingsadvies) 

 

De visie en ambities voor de toekomst worden, in een aantal stappen, vertaald naar een functioneel  huisvestingsconcept. 

De belangrijkste opbrengsten van een gedegen en doordacht huisvestingsconcept zijn:

1:  de basis voor een soepele en effectieve ontwerpfase

2: een plan dat de ambities van de organisatie daadwerkelijk ondersteunt