home

CHANGE MANAGEMENT

WORKPLACE STRATEGY

PROJECT MANAGEMENT

Analyse, ontwikkeling en definitie van gewenste manier van werken. 

Huisvestingsconcept dat gewenste manier van werken ondersteunt. 

Specificaties, planning, budget, programmering, stakeholder management. 

 

IRA DE JONG | iradejong@ippm.nl