Change management

Change management: procesbegeleiding voor directie, managementteams en werkgroepen.

Met als resultaten: 

1: een eigen en echte visie op de toekomstige manier van werken 

2: de heldere definitie van doelen, uitgangspunten, ambities  

projectmanagement

Projectmanagement:

Aansturing ontwerp, planning, budgeting, stakeholdermanagement, communicatie, deelprojecten IT, HR en facilitair, inkoop, contracting, verhuizing, realisatie.