Change management

Change management: procesbegeleiding voor directie, managementteams en werkgroepen.

Met als resultaten: 

1: een eigen en echte visie op de toekomstige manier van werken 

2: de heldere definitie van doelen, uitgangspunten, ambities